image

Tính năng

Free

Pro

Flex

Số lượng VrTour

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Lưu trữ

50MB

250MB

Linh hoạt

Embed Đa phương tiện(Video, hình ảnh, 3Dmaxs,...)

Cửa hàng 360

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

3D View

Hỗ trợ chụp ảnh & Video 360(*)

Không áp dụng

Linh hoạt

Đo đạc

Map - Plan - Floor

Form dữ liệu

Tùy chỉnh giao diện

Bảo mật VRtour

Quảng cáo

Không quảng cáo

Không quảng cáo

File tải lên

8MB

15MB

Linh hoạt

Hỗ trợ

Online

Online 24/7

Linh hoạt

Giá

Miễn phí

2.500.000đ/năm

Liên hệ

Hoàn tiền 

Không áp dụng

20%

20%